Халқи тоҷик дар ҳайати давлатҳои сулолаҳои турку муғулнажод: Тафовут байни таҳрирҳо

х
ислоҳи ихтисораҳо using AWB
(ислоҳи шаблонҳо using AWB)
х (ислоҳи ихтисораҳо using AWB)
|-
|-
| Давлати Газнавиён Пойтахт – ш.шаҳри Ғазна
| Алптегин (с. 963 - 997), Сабуктегин (с. 977 - 998), Султон Маҳмуд (с. 998 - 1030), Масъуд I (с.соли 1030 - 1041) ва диг.
| Солҳои 963 – 1186
| Афғонистон, Ҳиндустони шимолу ғарбӣ, Точикистони ҷанубӣ (Чағониён), Хоразм, Исфаҳон, Райи Эрон
|-
|-
| Давлати Қарахониён. Пойтахт – ш.шаҳри Узганд
| Бугрохон, Наср ибн Алӣ ва диг.
| Солҳои 999 - 1212
|-
|-
| Давлати Салҷукиён Пойтахт – ш.шаҳри Марв
| Тоғралбек (с.соли 1038 - 1063), Алп Арслон (с.соли 1063 - 1072)
| Солҳои 1040 - 1157
| Дар ғарб аз соҳили баҳри Миёназамин то Кашғари Чин дар шарқ, аз баҳри Аралу Каспий то халиҷи Форс
|-
|-
| Давлати Хоразмшоҳиён Пойтахт – ш.шаҳри Урганҷ
| Отсиз (с.соли 1127 - 1153), Алоуддин Текеш (с.соли 1172 - 1200), Муҳаммад (с.1200 – 1220) ва диг.
| Солхои 1097 - 1220
| Дар шимол аз баҳри Аралу Каспий то халиҷи Форс дар ҷануб аз куҳҳои Кавказ дар ғарб то Ҳиндукуш дар шарқ
|-
| Давлати Чингизиён (улуси Чағатой)
| Чингизхон (с.соли 1206 - 1227), Уктой (с.1229 - 1241) Гуюкхон (с.соли 1246 – 1248) ва диг.
| Солхои 1220 - 1370
| Муғулистон, Ҳафтруд, Хоразм, Осиёи Марказӣ, Олтой ва Чин
|-
| Давлати Тимур ва Темуриён Пойтахт ш - ҳои Самарқанд, Ҳирот
| Темур (с.соли 1370 - 1405), Шоҳрух (с.соли 1405 - 1447), Улуғбек (с.соли 1411 - 1447), Абусаид (с.соли 1451 - 1469) ва диг.
| Солхои 1370 - 1500
| Дар ғарб аз соҳили баҳри Миёназамин то Кашғари Чин дар шарқ, аз Дашти қипчоқ дар щимол то соҳили Ганга дар ҷануб
|-
| Давлати Шайбониён. Пойтахт – ш - ҳои Самарқанд, Бухоро
| Муҳаммад Шайбонихон (с.соли 1499 - 1510) ва диг.
| Солхои 1500 - 1599
| Осиёи Марказӣ, Туркистони шарқӣ, Афғонистони шимолӣ
|-
| Давлати Аштархониён Пойтахт – ш.шаҳри Бухоро
| Сулолаи Ҷониён Боқимуҳаммад (с.соли 1599 - 1605) ва диг.
| Солхои 1599 - 1747
| Осиёи Марказӣ, Туркистони шарқӣ, Афғонистони шимолӣ
|-
| Аморати Бухоро Пойтахт – ш.Бухоро
| Сулолаи манғитиён Муҳаммад Раҳимбий (с.соли 1753 - 1758) ва диг. Амири охирон Саид Олимхон (с.соли 1910 - 1920)
| Солхои 1753 – 1920
| Ўзбекистони Марказӣ ва ҷанубӣ, Тоҷикистони марказӣ ва ҷанубӣ, Туркманистони шарқӣ
== Адабиёт ==
* Муҳимтарин саҳифаҳои таърихи халқи тоҷик. Мураттибон: Ҳотамов Н.Б.,Саъдиев Ш.С. Нашри дуюм. - Душанбе,2010
* Тоҷикистон: саҳифаҳои таърихи кишвари кӯҳан. Мураттиб: Саъдиев Ш.С.- Душанбе,2012, с.соли 26-27
* Ҳотамов Н.Б., Довуди Д., Муллоҷонов С., Исоматов М. Таърихи халқи тоҷик (Китоби дарсӣ). – Душанбе,2011.