Фарқият байни намунаҳои "Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ"

х (Ботили нусхаи 218593 аз тарафи 24.47.144.29 (Баҳс))
Дуруст аст ,ки дар шароити мавҷуда таҳқиқи эҷодиёти Сайид Алии Ҳамадонӣ , хусусан барои муҳақиқони кӯлобӣ мушкил аст, чунки аз ин олим дар вилояти Кӯлоб танҳо як асараш «Захират-ул-мулук», дар фонди эҳтиёти осорхонаи таъриху кишваромӯзии вилояти Кӯлоб маҳфуз аст ва истифодаи васеи хонандагон аз он ғайриимкон аст.
 
==РивоятхоРивоятҳо дар бораи Мир Сайид Алии ХамадониҲамадонӣ==
РивоятхоРивоятҳо дар бораи Мир Сайид Алии ХамадониҲамадонӣ
Сайид Алии ҲамадониҲамадонӣ ҳангоми яке аз сафархояшсафарҳояш дар Хатлон муддате истиқомат мекунад ва аз Амир Темур хоҳиш мекунад, ки мулки Хатлонро Ба уӯ хадияҳадия кунад. Амир Темур ин дархости уроӯро рад мекунад. Саид Алии ХамадониҲамадонӣ аз ин кахрашқаҳраш афзуда, ба суй СамаркандСамарқанд хасчубаеро бахрибаҳри халокатиҳалокати Амир Темур мепартояд. ХаминҲамин вактвақт БаховиддиниБаҳовиддини НакшбандиНақшбанди Балогардон, ки Дар СамаркандСамарқанд мезистааст, он хасчубаро аз хавоҳаво дошта гирифта назди Амир Темур мебарад, ва иброз медорад, ки Сайид Алии ХамадониҲамадонӣ аз ин рафтори ту
дар газабғазаб шуда, туро ана ба хаминҳамин хасчуба халокҳалок месозад. Агар мулки КулоброКӯлобро ба уӯ набахшинабахшӣ, халокатиҳалокати ту ногузир аст. Амир Темур ин дафъа хамҳам розирозӣ намешавад. Боз Сайид Алии ХамадониҲамадонӣ хасчубайхасчубаи дигареро равон мекунад ва боз БаховидиниБаҳовидини Балогардон онро аз хавоҳаво дошта мегирад. Ба Амир Темур мегуядмегӯяд, ки
ман дигар кудратқудрат ва тавонои надорам якин хасчубаи дигар туро несту нобуд мекунад. Салохи кор он аст, ки дархости Алии ХамадонироҲамадониро ичроиҷро намоинамоӣ. НихоятНиҳоят Амир Темур ночор шуда, мулки КулоброКӯлобро ба Сайид Алии ХамадониҲамадонӣ туъфатӯҳфа мекунад
 
Сайид Алии ХамадониҲамадонӣ баъди ба кишвари Кашмири сернок расидан Дар музофоти Кабарсавод бо як гурухи олимони он диёр вохурду байни онхоонҳо бахси домандоре сурат гирифт. Яке аз он уламо, ки дар заковат машхуримашҳури дунё буд, ба Сайид Алии ХамадониҲамадонӣ соатхоисоатҳои тулонитулонӣ бахсубаҳсу мунозира намуд. Охиран саволу чавобҷавоб дар атрофи гове, ки назди маъбадхона буд, авчавҷ мегирад. ХалиҲалли ин масъала он буд, ки вазъи гов муаян карда шавад. Олими КашмириКашмирӣ аввалан ба ин савол чавобҷавоб доданидоданӣ шуда мегуядмегӯяд,ки гов дар вучудивуҷуди худ гусола дорад, ки пешонаи он мисли пешонаи модараш сафед аст. Сайид Алии ХамадониҲамадонӣ харфиҳарфи худро тавъзех дода илова мекунад, ки аслан пешонаи гусола сафед нест, балки нуги думаш сафед аст. Гусола дар шиками модараш тавре хоб аст, ки сафедии нуги думи гусола дар пешонааш чоиҷой гирифтааст.Барои аниканиқ кардани фикрхоификрҳои мухталифи бошандагони он чоҷо говро сар мебуранд ва гусоларо мебинанд, ки вокеан пешонааш не, балки нуги думаш сафед будааст. Мубади КашмириКашмирӣ аз маглубияташмағлубияташ дар назди кавмиқавми хеш шармсор гашта хамонҳамон замон ба хавоҳаво парвоз карда ногахонногаҳон аз чашм нопадид мешавад. ХазратиҲазрати Алии ХамадониҲамадонӣ кавши пояшро ба хавоҳаво мепартояд ва дар як мижа задан мубади маглубшудамағлубшуда дар хавоҳаво пайдо мешавад. ХарҲар гохгоҳ ки боло баромадани мешавад, он кавш ба сараи уӯ бархурда ба суисӯйи замин сарозераш мекунад. Охирон ба зарбаи пай дар пайи кавши соибкаромат мубад ба назди кавмаш шармандавор бармегардад.Баъди он ки пири хиради Кашмириён дар пеши Сайид Алии ХамадониҲамадонӣ муттахаммуттаҳам мегардад, хамаҳама кавмиқавми уӯ дини исломро кабулқабул карда, то охир ба у содиксодиқ мемонанд. Аз хаминҳамин давр сар карда, на танхотанҳо дини мубиини ислом, балки забони форсифорсӣ-точикитоҷикӣ низ дар ин нохияиноҳияи ХиндустонҲиндустон авчу барори тоза пайдо кард.
 
==Ривоят дар бораи дехаи Тудакавш==
143

edits