Капитализм: Тафовут байни таҳрирҳо

no edit summary
(Саҳифаи нав: '''Капитализм''' ''(аз капитал)''- сохти љамъиятї, ки ба моликияти хусусии капиталистон будани вос...)
 
No edit summary
'''Капитализм''' ''(аз капитал)''- сохти љамъиятїҷамъиятӣ, ки ба моликияти хусусии капиталистон будани воситањоивоситаҳои истењсолотистеҳсолот ва аз тарафи капиталистон истисмор карда шудани мењнатимеҳнати кироя асос ёфтааст; К.Капитализм сохти охирини истисморїистисморӣ, охирин формацияиформатсияи љамъиятїҷамъиятӣ-иќтисодиииқтисодии антагонистїантагонистӣ мебошад; зиддияти байни характери љамъиятїҷамъиятӣ доштани истењсолотистеҳсолот ва шакли капиталистии аз они худ карда шудани он зиддияти асосии К.Капитализм мебошад; ин зиддият дар муборизаи шадиди пролетариат бар зидди буржуазия, дар бесарусомонии истењсолотистеҳсолот, кризисњоикризисҳои иќтисодиииқтисодии харобиовар зоњирзоҳир мегардад; К.Капитализм дар рафти тараќќиётитараққиёти худ шароити њалокатиҳалокати худро тайёр мекунад; дар рафти задухўрдњоизадухӯрдҳои синфи коргар муташаккил мешавад, њамчунҳамчун гўрковигӯркови капитализм ба майдон мебарояд. Дар зинаи муайяни тараќќиётитараққиёти капитализм ногузир бо сохти пешќадамтаринпешқадамтарин –социализм– сотсиализм иваз мешавад. Ба системаи љањонїҷаҳонӣ табдил ёфтани социализмсотсиализм, барњамбарҳам хўрданихӯрдани системаи мустамликадорїмустамликадорӣ боиси боз њамҳам тезу тундтар шудани кризиси умумии К.Капитализм гардид ва ин аз ногузирии тамоман шикаст хўрданихӯрдани он шањодатшаҳодат медињадмедиҳад.