Фарқият байни намунаҳои "Носири Хусрав"

х
бот кор карда истодааст., replaced: хои → ҳои (15)
х (бот ислоҳ карда истодааст, replaced: шахр → шаҳр (8))
х (бот кор карда истодааст., replaced: хои → ҳои (15))
 
== Эҷодиёт ==
Китоби [[Сафарнома]] мушохидахоимушохидаҳои нависандаро аз сафари хафтсола бо насри равону содда инъикос кардааст. Ин асар ахамияти бадеию таърихи дорад, ходисахоиходисаҳои он вокеи мебошанд. Нависанда хар он чизеро, ки дар сафар дидааст ва таассуроте, ки хосил кардааст, хамон хел айнан баён намудааст. Масалан, дар сифати шаҳри Байтулмукаддас (Иерусалим) менависад: «Шаҳрест бар сари кухе нихода ва об нест, магар аз борон ва дар рустохо об аст, аммо ба шаҳр нест. Ин шаҳр бар сари санг ниходааст ва шаҳри бузург аст, он вакт ки дидам, бист хазор мардум дар вай буданд. Ва бозорхоибозорҳои неку ва бинохоибиноҳои оли дорад ва хама замини шаҳр бар тахтасангхое фарш андохта ва хар кучо кух будааст ва баланди буридаанд ва хамвор карда чунон ки борон борад , хама замин покиза шуста шавад».
Дар Сафарнома Носири Хисрав манзарахоиманзараҳои табиати кишвархоикишварҳои гуногун, анъанахоианъанаҳои мардум, ободии шаҳрхоро ба таври муфассал накл кардааст.
 
Девони ашъори Носири Хисрав аз касидахоикасидаҳои мазхаби, фалсафави ва ичтимои, газалхо, рубоихо ва китъахо иборат буда, 11000 байтро ташкил медихад.
 
Рушноинома маснавиест иборат аз 592 байт ва он дар муддати як хафта эчод шудааст . Дар ин асар масъалахоимасъалаҳои ахлокию фалсафи инъикос гардидаанд.
 
Саодатнома аз 300 байт иборат буда, кисман такрор ва кисман давоми «Рушноинома» мебошад . Дар он акидахоиакидаҳои панду ахлоки, дар бораи муносибати байни одамон, дар бораи мехнат ва ахли мехнат, авлиё ва хукамо, акл ва имон, дар бораи танхоитанҳои, тарки дунё ва каноат, мазаммати синфи хоким ва муфтхурон акидахоиакидаҳои арзишманд изхор шудаанд .
 
Дар эҷодиёти Носири Хисрав панду насихатхо бисёр вомехуранд:
</center>
 
==КорхоиКорҳои илми ва маколахо дар бораи Носири Хисрав==
 
Олими шуравии точик Холик Мирзозода дар китоби худ «Таърихи адабиёти точик» эчодиёти Носири Хисравро хаматарафа тахлил намуда, акидаву назарияхо ва чахонбинии бой доштани уро кайд кардааст. Мирзозода оиди эчодиёти Носири Хисрав чунин хулосахо баровардааст :
***1. Носири Хисрав аввал подшохпараст бошад хам, баъд ба мавкеи халкии зиддифеодали гузаштааст…
***2. Чахонбинии назарияви ва гояхоигояҳои у хеле мураккаб ва зиддиятнок аст…
***3. Бадбахтии чамъиятро аз як тараф, аз нобаробарии иктисоди донад, аз дигар тараф, онро аз таъсири харакати сехрангези сайёрахо – фалак медонад.
***4. Чахонбинии шоир асоси зухди мистики ва таркидунёи дорад, вале ба мазхаби исмоилия такя дорад.
***7. Дар масъалаи мазхаби, нафрат ба хоким ва уламои мазхаби суннат пайрави акидаи Кисоии Марвази мебошад.
 
==Руйхати маколахо ва корхоикорҳои дигар олимон оиди эчодиёти Носири Хисрав==
 
***Камол Айни: Носири Хисрави Кабодиёни «Сарсухан ба Гулчине аз ашъор», Сталинобод , 1957.
276,109

edits