Ибораҳои ҷонишинӣ: Тафовут байни таҳрирҳо

таҳрир
No edit summary
(таҳрир)
ИборахоиИбораҳои чонишинироҷонишиниро асосан [[чонишинхоиҷонишинҳои шахсишахсӣ]], [[таьинитаьинӣ]],[[ саволисаволӣ]], ва баьзан [[ишоратиишоратӣ]] ташкил медихандмедиҳанд.Ба вазифаи чузьиҷузьи тобеъ [[исм]] ,[[сифат]], [[сифати феьлифеьлӣ]] меоянд: мани хайронҳайрон, вайи хушбахт, шумои чавонҷавон, харҳар чизи ширин, хечҳеҷ чизи дунедунё, ин хамаҳама, баьзе аз шоирон, кадоме аз донишчуендонишҷӯен. ИборахоиИбораҳои чонишиниҷонишинӣ нисбатан каммахсуландкаммаҳсуланд,чунки дар ташкили чузьиҷузьи асосиасосӣ на хамаиҳамаи хелхоихелҳои чонишинҷонишин иштирок карда метавонанд.
==Нигаред==
* [[Ибора (дастури забон)]]
 
== Манбаъ ==
* Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик.- Душанбе:Дониш,19851989. - 356с224с.
[[Гурӯҳ:Забони тоҷикӣ]]