Фарқият байни намунаҳои "Роман"

no edit summary
(Роман (жанр))
 
Шолохов, «Ғуломон»-и С. Айнӣ, «Абай»-и М. Авезовро эпопея мегeянд. Баъзан, мавзeъ ва персонажҳои як роман дар романҳои минбаъда ширкат варзида, боиси муттаҳидии сохту сужети асарҳо мегарданд. Романҳои дорои мавзeъ ва образҳои ягона агар аз ду китоб иборат бошанд, дугона (ё дилогия), аз се китоб – сегона (ё трилогия), аз чор китоб-чоргона
(ё тетралогия) ном мегиранд. Дар адабиёти тоҷик мисоли романи дугона «Ситорае дар тирашаб» ва «На, ситораҳо мерезанд»-и Расул ҳодизода ва намунаи романи сегона «Духтари оташ», «Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро» ва «Тахти вожгун»-и Ҷ. Икромӣ мебошанд. Фирӯза, Ҳайдарқул, Асо барин образҳои «Духтари оташ» дар асарҳои дуввум ва сеюм низ ширкат варзиданд. Чанд романеро, ки мавзeи умумӣ ва персонажҳои ягона доранд, силсилаи романҳо меноманд. «Мазҳакаи инсонӣ»-и нависандаи фаронсавӣ Оноре де Балзак, ки зиёда аз 20 ҷилдро дар бар кардааст, мисоли барxастаи силсилаи романҳо мебошад. Баъзан, достонҳои серпаҳлӯ ва гуногунмавзeъро романи манзум меноманд. Дар ин гуна асарҳо муҳимтарин лаҳзаҳои таърихи миллат,
шахсиятҳои барxаста ва корномаҳои онҳо бо эҳсосоти баланду руxeъҳои лирикӣ тасвир меёбанд. Беҳтарин намунаи романи манзум дар адабиёти рус «Евгений Онегин» ном асари А.С. [[Пушкин]] мебошад. Дар адабиёти давраи нави тоҷик асарҳои «Аз Ганг то Кремл»-и [[Мирзо Турсунзода]], «Дашти лаванд»-и [[Мирсаид Миршакар]], «Фарзанди ҳукумат»-и [[Ғаффор Мирзо]]ро романи манзум номидан мумкин аст.<ref>[[Худойназар Асозода]], [[Аламхон Кӯчаров]]. Адабиёти тоҷик. (давраи нав) – Душанбе, 2006. – С. 39-41</ref>
== Таърих ==
Пайдоиш ва Роман ҳамчун истилоҳи адабӣ дар Аврупои асрҳои инкишофи миёна пайдо шуда бошад ҳам, таърихи қадим ва бой роман дорад. Асарҳои ба роман монандро дар адабиёти қадими
108

edits