Мунаққид: Тафовут байни таҳрирҳо

х
тоҷикӣ навиштам
No edit summary
х (тоҷикӣ навиштам)
{{викифонидан}}
{{гурӯҳ нест}}
*Критика - ин ибора якчанд маънохомаъноҳо дорад.
*Критика, Кри́тика (аз фаронсавии critique ва аз юнонии кадимқадим κριτική τέχνη «санъати мунокишамуноқиша, танкидтанқид») — ин тахлилтаҳлил, баходихибаҳодиҳӣ ва мухокимаимуҳокимаи ягон сохаисоҳаи фаолияти инсон аст. МасъалахоиМасъалаҳои критика: бахсбаҳс оиди хатогихохатогиҳо ва тахлилитаҳлили рафтори нодуруст; ошкор баёнибаёнӣ ва тахлилутаҳлилу бахогузориибаҳогузории ягон чиз; (масалан, мунакидимунаққиди адабиёт); мубохисамубоҳиса кардани ягон чиз (дар санъат, хаётиҳаёти ичтимоииҷтимоӣ ва гайрароғайраро), нишон додани норасогинорасогӣ ва роххоироҳҳои халлиҳалли он; тадкикоттадқиқот, тафтишоти илмии дурустидурустӣ, сахехисаҳеҳӣ ва мутлакиимутлақии ягон чиз (масалан, критикаи матн, критикаи сарчашмахоисарчашмаҳои таърихитаърихӣ), бахсбаҳс оиди ягон чизе, бо максадимақсади бахогузорибаҳогузорӣ ва баёни нуктаинуқтаи назари худ.
 
* Критик (аз калимаи юнонии κριτικός , аз κριτική — санъати мунаккидимунаққидӣ, мубоҳиса) — одаме, мутахасисест, ки сохаисоҳаи фаолияташ танкидкардантанқид кардан ва мухокимаюмуҳокимаю тахлилтаҳлил ва бахогузориибаҳогузории ягон сохаисоҳаи фаолияти инсон мебошад, одатан дар сохаисоҳаи фархангфарҳанг.
1 566

edit