Миллат - (забони арабӣ - уммат, қабила, халқ) шакли олии умумияти таърихую этникии одамон аст, ки дар асоси умумияти ҳаёти иқтисодӣ, умумияти забон, масоҳат, хусусиятҳои ҳаёти маданӣ, шуур ва психология ташаккул меёбад.