Сулолаи Шайбониён сулолаи узбекзабон, ки дар Мовароуннаҳр баъд аз сулолаи Темуриён солҳои 1500 - 1599 ҳукумрон буд. Асосгузори ин сулола Муҳаммади Шайбонихон буд. Пойтахт-Шаҳри Бухоро Намояндаҳо: Муҳаммади Шайбонихон(1500-1510). Убайдуллохон(1533-1539). Абдуллохони 2 (1583-1598).

The Battle between Shah Ismail and Shaybani Khan.jpg