Сулолаи Шайбониён сулолаи узбекзабон, ки дар Мовароуннаҳр баъд аз сулолаи Темуриён солҳои 1500 - 1599 ҳукумрон буд. Асосгузори ин сулола Муаммад Шайбонихон буд.

The Battle between Shah Ismail and Shaybani Khan.jpg