Абдулло бини Азиз вироиш

Абдулло бини Азиз - вазири давлати Сомониён.

Дар китоби «Осор ул-вузаро» - и Сайфиддинҳоҷӣ нисбати вазири сулолаи Сомониён, чунин маълумоте оварда нашудааст: « Дар таърих мазкур аст, ки аз мутахаввирони вузаро ва гарданкашии кубаро буд. Бо ал-Утаба дар ғояти муодот ва муноқиша буд ватадбироти эшонро мекард. Дараввали вазорати Хисом ад-давла Ҳусайн Утбӣ буд, мавфуд кард ва иборати лашкар ба вилояти Хуросон ба Абдулҳусайни Симҷурӣ дод. Тош гурехта ба Гургон рафт. Баъж аз чанд вақт Абдулло Азизро ба вазорат маоф дошта Абунаср бини Ал-вазирро вазорат доданд.» [1]

Дар китоби «Осор ул-вузаро» - и Сайфиддинҳоҷӣ нисбати вазири сулолаи Сомониён, чунин маълумоте оварда шудааст, ки Абдулло бини Азиз аз уҳдаи идораи вазорат набаромадааст ва аз вазирӣ дур карда шудааст.

Пайнавиштҳо вироиш

  1. Аҳрор Мухторов. Амирон ва вазирони Сомонӣ. – Душанбе, 1997, – с. 60.

Портал:Таърих