Забоншиносии компютерӣ

Забоншиносӣ
Забоншиносии назариявӣ
Фонетика
Фонология
Грамматика
Морфология
Синтаксис
Семантика
Типологи
Забоншиносии амалӣ
Психолингвисти­ка
Сотсиолингвисти­ка
Забоншиносии антропологӣ
Забоншиносии даркшаванда
Забоншиносии компютерӣ
Забоншиносии таърихӣ
Забоншиносии қиёсӣ
Этимология
Таърихи забоншиносӣ

Забоншиносии компютерӣ (англ. computational linguistics) — самти илмӣ дар соҳаи моделсозии математикию компютерии равадҳои зеҳнӣ дар инсон ва ҳайвон сохтани низоми зеҳни сунъӣ...