Йога - (аз забони санскритӣ yoga - алоқа, муроқиба) - таълимот ва усули идора кардани асаб-психика ва псиҳофизалогияи одамбарои ба ҳолати олии рӯҳӣ расидан; як навъи системаи фалсафӣ ва динии Ҳинди Қадим

Муҷассамаи Шива ки ба ӣоога машғӯл аст