Маънои аслӣ ва маҷозии калимаҳо

Калимаҳо дар нутқ на танҳо ба маънои аслии худ, балки ба маънои маҷозӣ низ истеъмол мешаванд. Агар калима ба маъно ва мафҳуми аслии худ кор фармуда шуда бошад, онро маънои аслӣ меноманд. Дар нутқ ҳолатҳое дида мешавад, ки калимаҳо дар сурати маънои аслиро ифода кардан, маъноҳои дигарро низ ифода мекунанд. Ғайри маънои аслии худ омадани калимаҳо маҷоз ном дорад.Масалан,

« Деҳқони солхӯрда чӣ хуш гуфт бо писар,
К-эй нури чашми ман, ба ҷуз аз кишта надравӣ.
»

Таркиби «нури чашм» дар байти мазкур ба маънои равшании чашм не, балки ба маънои фарзанд истеъмол шудааст.

СарчашмаВироиш

Зеҳнӣ Т.Санъатҳои бадеӣ дар шеъри тоҷикӣ.-Душанбе:Нашрдавтоҷ,1960.- с.40