Мубтадо (аз арабӣ – ибтидо, оғоз, аввал) — яке аз сараъзои ҷумла буда, ашёеро ифода мекунад, ки дар ҷумла сухан дар бораи он меравад. Мубтадо ба воситаи исм, ҷонишин, ҳиссаи нутқи субстантиватсияшуда (исмшуда), шумора, ва феълҳои ғайритасрифӣ (масдар, сифати феълии исмгардида) ифода ёфта метавонад.

АдабиётВироиш

  • Луғати терминҳои забоншиносӣ.- Душанбе:Маориф,1983.- с.124