Пешоянд ва пасояндҳо (дастури забон)

Шаблон:Давом дорад Пешояндҳо ва пасояндҳо калимаҳои ёридиҳанда мебошанд, ки бо исм, ҷонишин ва дигар ҳиссаҳои исмшудаи нутқ омада, муносибатҳои наҳвии онҳоро бо дигар вожаҳо ифода менамоянд. Онҳо дар ибора ва ҷумла муносибатҳои масоҳа ?, замон, сабаб, мақсад, соҳибият, тарз, муқоисаю монандӣ ва ғайраро нишон медиҳанд.