Улуси Чағатой - давлати муғулзабони асримиёнагӣ, ки баъди парокандашавии Муғулистони бузург (давлати Чингизхон) солҳои 1266-1370 дар Осиёи Марказӣ ҳукумрон буд.