Қонунҳои органикӣ

Қонунҳои органикӣ - (аз калимаи франсавии - органикӣ, ташкилӣ-расмӣ гардондашуда) - навъи қонунҳое, ки мувофиқи Конститутсияи Фаронса соли 1958 ба низоми сарчашмаҳои ҳуқуқи давлатӣ (конститутсионӣ) дохил карда шудааст. Дар қонунгузории чандин давлатҳои дигар низ ҷои қонунҳои органикй муайян карда шудааст. Одатан дар Конститутсияи ин мамлакатҳо доираи муносибатҳои ҷамъиятй, ки фақат бо қонунҳои органикй танзим шуданаш мумкин аст, муайян карда шудааст. Дар модцаи 81 Конститутсияи Испания муқаррар карда шуда- аст, ки зери мафҳуми қонунҳои органикй он қонунҳое дониста мешаванд, ки инкишофи ҳуқуқу озодиҳои асосиро муайян мекунанд, вазъи ҳуқуқии ҷомеаҳои мухторй, ҳуқуқи умумии интихоботро танзим менамоянд ва инчунин дигар қонунҳоест, ки Конститутсия пешбинй кардааст. Қонунҳои органикй мувофиқи Констнтутсияи Гурҷистон (модцаи 66), Молдова (моддаи 74) бо аксарияти овозҳои вакилони интихобшуда қабул мешавад, қонунҳои ҷорй бошад, бо аксарияти овозҳои вакилони ҳузурдошта қабул мегардад. Дар моддаи 72 Конститутсияи Молдова қонунҳои мамлакат ба се намуд: конститутсионй, органикӣ ва ординарй ҷудо шудааст. Ҳамагй шонздаҳ номгӯн муносибатҳои ҷамъиятӣ нишон дода шудаанд, ки оид ба онҳо қонунҳои органикй қабул карда мешаванд. Инчуннн қонунҳои органикн дар соҳаҳое қабул карда меша- ванд, ки парлумон зарур донистааст. Дар ҳуқуқи конститутсионии ҶТ айнияти қонунҳои органикй қонунҳои конститутсионӣ мебошанд (ниг. Ба Қонунҳои консгитутсионй).[1]

Нигаред низВироиш

ЭзоҳВироиш

  1. Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқ / Зери таҳрири Маҳмудов М.А. - Душанбе: ЭР-граф, 2009. - с. 258