Деҳоти Косатарош

(Тағйири масир аз Ҷамоати Косатарош)

Косатарош дехаест дар калби каторкуххои сар ба фалак кашидаи Хисор чойгир шудааст ва бо табиати зебову боду хавои муссафояш касро мафтун мекунад ва дар масохати 8-9 км тул кашида дар деха 751 хочаги ва 4409 ахоли зиндагони мекунад . Ачаб накхати нотакроре дорад.Руди шухоби кухиаш чашмахои мусаффои куххояш мафтункунандаи калбхост. Аз тамошои манзарахои дилфиреб дили кас ба вачд меояд. Доманаи кух ва теппахо саросар бо арчахои сарсабз ба гулхои рангоранг ва атромезу фарахафзо рупуш аст. Дар рузхои аввали бахори тамошои бойчечаку лолахои рангобаранг дар дили кас кайфияти бахорро бедор мекунад. Чах-чахи мургакони хушилхон, шилдир-шилдири дарёчаи кухи, осмони софу бегубор, фазои рухафзову насими форам ва тамошои чаманхои пур аз гулхои сурху сафеду нилоби парвози хаёлхои касро фирдавс барин мебарад. Дехаи Косатарош яке аз дехахои кадимтарин ва кухантарин дар шахри Панчакент буда таърихи хело кухан ва бой дорад. Дар бораи таърихи пайдоиши ин дех кассе маълумоти анике надорад, вале аз руи накли муйсафедони диёр ин деха аз давраи хучуми арабхо ба Осиёи Маркази вучуд доштааст. Шаходати ин гуфтахо дар он аст ,ки чор калъаи посбоние ки дехи моро ихота кардаанд ва таърихи хело кадима доранд аз замони Сугдхо ба мо мерос мондааст. Дар китобхои бостоншиноси маъруф Абдуллочон Исхоков дар бори калъахои дидбони ва мавзеи истикомати кабилаи Сугдихо ба таври возеху равшан баён карда шудааст. Инчунин дар сарманзили дехаи мо макбарахои ду уламои динни ислом Хоча Аббос Бахтиёри Косатароши ки аз руи баъзе ривоятхо он касро хамчун устоди мусики уд навозии –и А.Рудаки мегуянд ва бузургвори дигар Мулло Хоча Бобо ки онхоро хамчун уламои дини ислом дар дехахои гирду атроф ва шахри Панчакент мешинонсанд ва зиёрат мекунанд. Алиев Хабиб