Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Дастгоҳи иҷроияи Президент - мақоми дохилии иҷроия буда, аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода мешавад (банди 10 моддаи 69 Конститутсия). Вазъи ҳуқуқии дасггоҳи иҷроияи Президент, дар асоси Низомнома дар бораи он ки аз тарафи Президент тасдиқ шудааст, ба танзим дароварда мешавад. Дастгоҳи иҷроияи Президент ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ягона мебошад, зеро ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар як вақт Раиси ҳукумат низ аст. Аз ин рӯ, ҳалли баъзе масъалаҳои фаъолияти дастгоҳи иҷроияи Президентро Дастури ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷшсистон ҳам ба танзим медарорад. Дасггоҳи иҷроияи Президент дар танзими нақшаҳои кории Ҳукумати Тоҷикистон мавқеи калон дорад. Пешниҳод барои дохил намудан ба нақшаи кории Ҳукумат як моҳ қабл аз оғози давраи ба нақша гирифташаванда ба дастгоҳи иҷроияи Президент пешниҳод карда мешавад. Роҳбарияти дастгоҳи иҷроияи Президент пешниҳодҳоро оид ба нақшаи корй ҷамъбаст ва мувофиқа намуда, тибқи тартиби муқарраргардида онро ба тасдиқи Ҳукумат пешниҳод мекунад. Шӯъбаи дахлдори дастгоҳи иҷроияи Президент ба лоиҳаи қарорҳои Ҳукумати Тоҷикистон, ки ба муҳокимаи Ҳукумат ирсол мешавад, маълумотнома тайёр мекунад, ки дар он ба кадом сабаб таҳия шудани лоиҳа, кадом масъалаҳоро ҳал кардани он, ба кадом вазорату идораҳо ва ташкшюту муассисаҳо дахл доштанаш зикр карда мешавад. Лоиҳаи қарорҳои Ҳукумати Тоҷикистон бо ҳама шӯъбаҳои дахлдори дастгоҳи иҷроияи Президент мувофиқа карда мешавад. [1]

Усмон ОлимВироиш

  1. Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқ / Зери таҳрири Маҳмудов М.А. - Душанбе: ЭР-граф, 2009. - с. 144

Ба шумоён сарварони боэътимоди давлат ва хукумат хамчун шахрванди 85-сола, мачрухи гурухи 2 нафакахури ахамияти чумхури дошта барои хизматҳои махсус.Барои пахн шудани касалии коронавирус ва зарари иктисодию  ичтимоию бадбахтихо оварданаш ба сари мардуми сохибистиклоли точик бомасъулият бахри пешгирии ин вирус мурочиат карда мегуям то хануз чавобан ба даъвати пешвои миллат, ки якмоха музди мехнаташонро ба будчети молияви, тандурустии ҳукумат гузаронидаанд, аз тарафи даххо чиновникхои сохибмансабу пулу моли зиёд ва касру фермахои сердаромад доштанашон чандон дастгирие нест, ёрии дилсузонаи онхо барои хар чи бадбахтихои ин вирусро бархам додан рушан дида наметавонем.Вакти он расидааст , ки бо кувваи органхои дахлдори конунгузору мухофизи ин давлати сохибистиклоли чавонро хаматарафа химоя кардан бо роххои маъмурию масъулиятшиноси ва ватанпарвари сахмияхои арзанда гузоранд,зеро азнавсозии ин давлати чангзадаю  пароканда ба осони муяссар нашудааст.Ва хуб мефахмам, ки ин даъвати ман на ба хар кас пеш аз хама чиновникхои пулу молдор маъкул мешуда бошад , вале хар эроди  талх окибаташ ба ширини меанчомад.Хануз соли огози сохтмони Рогун ман хам чун хазорон накукорон хамчун  як шахрванди каламкаш бо даъвати Президенти мамлакат бо панчуним хазор муздпули китобхои нашркардаам сахмияи рогунстройро харидори карда будам.Ва ин на он маъное дорад, ки худро хотам шуморам, балки танхо хисси масъулиятшиносию ватанпарвари мебошаду бас , чунки агар Тоҷикистон намебуд,онгох банда унвони ифтихории Корманди Шоистаи фарҳанги ҷумҳурӣ хам  надошт.  . Ман беш аз 60 сол хамчун каламкаш муаллифи 29 асар дар тамоми чорабинихои чашнии мамлакат ширкат доштам ва ифтихор мекунам, ки мо сохиби чунин як давлати гул гул шукуфон дорем. Бисёр шеърхою  маколахои танкидиам хануз дар давраи шурави хам ба воситаи газетахои чумхурию маркази аз чумла органи КПСС  газетаи"ПРАВДА" доир ба фош сохтани коррупсия интишор ёфта буданд ва боиси дастгирии Ҳукумати чумхурию маркази гардидааст . Чунончи маколаи (Угол зрения) якуми ноябри соли 1975, Александр Ильин, Отахон Латифи ба ин мисол шуда метавонад. Дар давраи истиклолияти милли хам ба мукобили коррупсия якчанд шеърхои хеле туду тези ман бо матлаи: Сад балои бедаво коррупсия , Аждахори ризки мо коррупсия.Дар хафтаномаи "Точикистон" чоп шудааст. Ман аз шумоён шахсиятхои маъруф хохиш мекунам,ки пеш аз огози ин таклифхо мазмуни онро ба аъзоёни хукумат расонед,зеро чомаи бомаслихат кутох намеояд. Таклифхои банда ягон оханги сиёси надорад ва табиатан  сиёсатбозхои мочарочуро бад мебинам Бо камоли ҳурмат ва эътиқод аз Усмон Олим 11июли соли 2020