Пасояндҳо назар ба пешояндҳо миӄдоран камтаранд. Дар забони адабии ҳозираи тоҷик пасояндҳои аслӣ, ки маьнои мустаӄили луғавӣ надоранд, фаӄат дутоанд: -ро, ва барин. Пасояндҳои дигар номианд ва маънои луғавӣ доранд, бинобар ин на фаӄат ба сифати калимаи ёридиҳанда, ҳамчунин ба сифати калимаи мустаӄил низ ба кор бурда мешаванд.Аз ҷиҳати баромад пасояндҳои имрӯзаи забони тоҷикӣ ба пасояндҳои аслӣ ва пасояндҳои номӣ ҷудо мешаванд.

СарчашмаВироиш

  • Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик.- Душанбе:Дониш,1985. - сах.305