Ҷонишинҳои шахсӣ

Ҷонишинҳои шахсӣ — ба се шахс ҷудо мешаванд: шахси якум - гӯянда: ман,мо (моҳо, моён); шахси дуюм - шунаванда:ту,шумо (шумоҳо,шумоён); шахси сеюм - Ғоиб: ӯ, вай, онҳо//онон Ҷонишинҳои мо, шумо баробари маънои аслӣ тобишҳои фурӯтаниву хоксориро ҳам ифода менамоянд. Ҷонишинҳо ду шумора доранд:танҳо ва ҷамъ. Ҷонишинҳои танҳо ман,ту,ӯ(вай) буда, мо, шумо, онҳо ҷонишинҳои ҷамъ ҳастанд.Дар забони тоҷикӣ ибораҳои ин кас ва он кас вазифаи ҷонишини шахси сеюми танҳоро иҷро карда, бо ҷонишинҳои ӯ ва вай муродиф шуда, дар ин маврид ҳамчун воситаи ифодаи эҳтиром зоҳир мешаванд,

МисолВироиш

Дили он кас ҳам ҳамеша ба тарафи шумост (Садриддин Айнӣ)

Нигаред низВироиш

АдабиётВироиш

  • Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик.- Душанбе:Дониш,1985. - с.157