Salam Iroony, you can browse this wiki in lotini too--ibrahim 13:57، 20 Ноябр 2008 (UTC)

Хуш омадеВироиш

Эрюнe ҷoн би Википедиа Тоҷикӣ Хуш омаде ;)

ایرونی جان به ویکی تاجیکی خوش اومدی ;) حیف است که خط متفاوت، زبان مشترکمان را دو پاره کند، سعی کن سیرلیک بیاموزی و بتوانی با تاجیک‌های بزرگوار ارتباط برقرار کنی، من نیز در آغاز راه هستم. دوستدار درفش کاویانی (بحث)

سلام.تقصیر خودمانست.ترکها اولین کاری که بعد از استقلال از شوروی کردند تغییر خط بود.خیلی حیف است که تاجیکها هم زبان ما هستند اما حتی یک کلمه از خطشان را که به زبان مادریمان نوشته شده است نمیتوانیم بخوانیم.