man irani hastam....va az tehran...hamisha arezo daram tajikha ham be saiere farsi zabonan dar doniaie internet bepeyvandand...dorod bar tojikha...