Плинийи Калон

Плинийи Калон, Гай Плиний Секунд (Gaius Plinius Secundus) (23, 24, Комум, ҳозира Комо—79), нависанда, олим ва арбоби давлатии Рим. Дар музофотҳои тобеи Рим будаи Германия, Галлия, Испания ва Африка хизмат кардааст; дар Мизен армондеҳи флот буд ва ҳангоми оташфишонии вулқони Везувий ҳа-лок гардид. Муаллифи «Таърихи табииёт» ном асарест, ки аз 37 китоб иборат аст. Ин асар як навъ энсиклопедияи донишҳои илмию табиат-шиносии атиқа ба шумор меравад. Маълумотҳоро оид ба астрономия, географияи табиӣ, метеорология, эт-нография, антропология, зоология, ботаника, хоҷагии қишлоқ ва ҷангал, тиб. минералогия, металлургия ва ғ. пайваста бо хикоятҳои фантастикӣ, ривоятҳои хурофотӣ, латифаву мутоибот дар бар мегирад. To a. 17 чун маъхази донишхо дар бораи табиат нстифода мешуд. Таълифоти таърихци П. то замони мо нарасидаанд. Асарҳои таърпхии П.-ро Тацит дар осори таърихиаш истифода намудааст. Ад.: Лу нкевич В. В., От Геракли-та до Дарвина, т. 1, М., 1960.

Pliny the Elder.png