Пловдив шаҳрест дар қисми чанубии Булғористон. дар гохнлн д. Марица. Марказя маъмуриш окр.чгя Пловдяв Аз чихатм кадони ьа шхш мняти иктисодмю маданп г»ахди Со-фпя дук.чмн шаҳря ыамлакат аст. А\олмш **Ю хаж. иаф. («Ч- Уаели накляғт. Марказя иухвмв самоатя мошинсозӣ ва электротехнпкӣ (пс-техсоли электромоторҳо, апиаратура-ҳоя электронӣ, мошниҳон чӯбкорку-нӣ). Инчунин корҳоиаҳои саиоатн хӯрокворн (конссрви меваю сабза-вот, қаннодн, тамоку ва ғайра), бофан-дагӣ (нстсҳсоли матоъҳоп пахтапш ва абрешимнн), дӯзандагӣ, чарму понафзол, шиша, коғазу целлюлоза ва хнмия (фармацевтнка, истеҳсолн воситаҳои муҳофнзати рустанӣ, рав-гани эфир) мавҷуданд. Дар назди-кии шаҳр комбинати калони сурбу руҳ ҳаст. Дар П. аз соли 1933 ин ҷониб ҳар сол моҳи сент. выставка-ярмар-каи байналхалқӣ гузаронида меша-вад. Ин-тҳои тнббн, х. қ., хуроквори, институтҳои тадқиқоти илмни сабзавот-корӣ, мевапарварӣ ва саноатн хӯрок-ворӣ, музенҳои археологӣ, этнографӣ, ннгорястови бадеии шаҳрӣ, театрҳои драма ва операи халқӣ дорад. Едго-рцҳои меъмориаш: Масҷнди ҷомеъ (а-ҳои 15—16), калисои Константии ва Елена (1832), Қасрн ақди никоҳ (1962), меҳмонхонаи «Марица» (1967), ёдгорӣ ба Армияи Советӣ бо номи «Алёша» (1955—57) ва ғ.

Парчам
Нишона
Харита

Нигаред

вироиш
 
Анбори Википедиа дар бораи ин мавзӯъ гурӯҳ дорад: