Халқи тоҷик дар ҳайати давлатҳои сулолаҳои турку муғулнажод

Феҳристи давлатҳои сулолаҳои турку муғулнажод

НОМИ ДАВЛАТҲО/ Пойтахт СУЛОЛАҲО / ШОҲОН ДАВРАИ МАВҶУДИЯТИ ДАВЛАТДОРӢ МАВҚЕИ ҶУҒРОФӢ (МАРЗҲО)
Ҳоконии Турк (аз соли 603 Ҳоқонии Туркони ғарбӣ) Бумон (с. 551 - 553), Мухон (с. 553 - 572) ва диг. Солҳои 551 – 744 Осиёи Хурд, Осиёи Марказӣ, Туркистони шарқӣ, Афғонистон
Давлати Газнавиён Пойтахт – шаҳри Ғазна Алптегин (с. 963 - 997), Сабуктегин (с. 977 - 998), Султон Маҳмуд (с. 998 - 1030), Масъуд I (соли 1030 - 1041) ва диг. Солҳои 963 – 1186 Афғонистон, Ҳиндустони шимолу ғарбӣ, Тоҷикистони ҷанубӣ (Чағониён), Хоразм, Исфаҳон, Райи Эрон
Давлати Қарахониён. Пойтахт – шаҳри Узганд Бугрохон, Наср ибн Алӣ ва диг. Солҳои 999 - 1212 Узбекистон (Фарғона, Термез, Хоразм), Тоҷикистон (Хатлон, Вахш)
Давлати Салҷукиён Пойтахт – шаҳри Марв Тоғралбек (соли 1038 - 1063), Алп Арслон (соли 1063 - 1072) Солҳои 1040 - 1157 Дар ғарб аз соҳили баҳри Миёназамин то Кашғари Чин дар шарқ, аз баҳри Аралу Каспий то халиҷи Форс
Давлати Хоразмшоҳиён Пойтахт – шаҳри Урганҷ Отсиз (соли 1127 - 1153), Алоуддин Текеш (соли 1172 - 1200), Муҳаммад (с.1200 – 1220) ва диг. Солҳои 1097 - 1220 Дар шимол аз баҳри Аралу Каспий то халиҷи Форс дар ҷануб аз куҳҳои Кавказ дар ғарб то Ҳиндукуш дар шарқ
Давлати Чингизиён (улуси Чағатой) Чингизхон (соли 1206 - 1227), Уктой (с.1229 - 1241) Гуюкхон (соли 1246 – 1248) ва диг. Солҳои 1220 - 1370 Муғулистон, Ҳафтруд, Хоразм, Осиёи Марказӣ, Олтой ва Чин
Давлати Тимур ва Темуриён Пойтахт ш - ҳои Самарқанд, Ҳирот Темур (соли 1370 - 1405), Шоҳрух (соли 1405 - 1447), Улуғбек (соли 1411 - 1447), Абусаид (соли 1451 - 1469) ва диг. Солҳои 1370 - 1500 Дар ғарб аз соҳили баҳри Миёназамин то Кашғари Чин дар шарқ, аз Дашти қипчоқ дар щимол то соҳили Ганга дар ҷануб
Давлати Шайбониён. Пойтахт – ш - ҳои Самарқанд, Бухоро Муҳаммад Шайбонихон (соли 1499 - 1510) ва диг. Солҳои 1500 - 1599 Осиёи Марказӣ, Туркистони шарқӣ, Афғонистони шимолӣ
Давлати Аштархониён Пойтахт – шаҳри Бухоро Сулолаи Ҷониён Боқимуҳаммад (соли 1599 - 1605) ва диг. Солҳои 1599 - 1747 Осиёи Марказӣ, Туркистони шарқӣ, Афғонистони шимолӣ
Аморати Бухоро Пойтахт – ш.Бухоро Сулолаи манғитиён Муҳаммад Раҳимбий (соли 1753 - 1758) ва диг. Амири охирон Саид Олимхон (соли 1910 - 1920) Солҳои 1753 – 1920 Ўзбекистони Марказӣ ва ҷанубӣ, Тоҷикистони марказӣ ва ҷанубӣ, Туркманистони шарқӣ

Боз нигаред вироиш

Адабиёт вироиш

  • Муҳимтарин саҳифаҳои таърихи халқи тоҷик. Мураттибон: Ҳотамов Н.Б.,Саъдиев Ш.С. Нашри дуюм. - Душанбе,2010
  • Тоҷикистон: саҳифаҳои таърихи кишвари куҳан. Мураттиб: Саъдиев Ш.С.- Душанбе,2012, соли 26-27
  • Ҳотамов Н.Б., Довуди Д., Муллоҷонов С., Исоматов М. Таърихи халқи тоҷик (Китоби дарсӣ). – Душанбе,2011.