Давлатҳои сулолаҳои форисзабон (тоҷикон)

НОМИ ДАВЛАТҲО/ Пойтахт СУЛОЛАҲО / ШОҲОН ДАВРАИ МАВҶУДИЯТИ ДАВЛАТДОРӢ МАВҚЕИ ҶУҒРОФӢ (МАРЗҲО)
Давлати Тоҳириён Пойтахт – шаҳри Нишопур Тоҳир ибни Ҳусайн (с. 821 - 822), Талха ибни Тоҳир (с. 822 - 828), Абдулло ибни Тоҳир (с. 828 - 844), Тоҳири II (с. 845 - 862), Муҳаммад (с. 862 - 873) Солҳои 821 - 873 Хуросон, Эрон ва Афғонистони шимолӣ
Давлати Саффориён Пойтахт – шаҳри Нишопур Яъқуб ибни Лайс (с. 873 - 879), Амр ибни Лайс (с. 879 - 903); Солҳои 873 - 900 Хуросон, Эрон ва Афғонистони шимолӣ
Давлати Сомониён Пойтахт – шаҳрҳои Самарқанд, Бухоро Асад ибни Сомон, Нӯҳ ибни Асад (с. 819 - 841), Аҳмад ибни Асад (с. 841 - 864), Насри ибни Аҳмад (с. 864 - 892), Исмоил ибни Аҳмад (с. 892 - 907), Аҳмад ибни Исмоил (с. 907 - 914), Нари II (с. 914 - 943), Нӯҳ 1 (с. 943 - 954) Солҳои 819 - 999 Аз Хоразм, Исфиҷоб ва Ҳафтруд дар шимол то Ғазнаву Сиистон дар ҷануб, аз баҳри Каспий дар ғарб то Помиру Олой дар шарқ
Давлати Ғуриён. Пойтахт ш –ҳои Фирӯзкӯҳ ва Ғазна Алоуддин Ҳусейн (соли 1150 - 1163), Муизуддин ва Ғиёсиддин Муҳаммад (соли 1163 - 1203), Шахобиддин Мухаммад (соли 1203 - 1206); Ибтидои садаи XI50 – 1215 Солҳои 1150 - 1215 Эрони шарқӣ, Афғонистон, Ҳиндустони шимолӣ
Давлати Куртҳои Ҳирот. Пойтахт – шаҳри Ҳирот Шамсиддин Муҳаммад (соли 1245 - 1278), Рукниддин (соли 1278 - 1291), Шамсиддин Кехин (соли 1291 - 1307), Малик Фахриддин (соли 1330 - 1370) ва диг. Солҳои 1245 – 1381 Афғонистон
Давлати Музаффариҳо. Пойтахт – шаҳри Исфаҳон Муборизиддин Муҳаммад ибни ал – Музаффарӣ (соли 1314 - 1358) ва диг. Солҳои 1314 – 1393 Эрон – Исфаҳон, Кирмон, Форс, Язд
Давлати Сарбадорони Сабзавор Пойтахт – шаҳри Сабзавор Амануддин Абдураззоқ (1336 - 1338) ва диг. Солҳои 1336 - 1381 Эрони Шарқӣ

Боз нигаред

вироиш

Адабиёт

вироиш
  • Муҳимтарин саҳифаҳои таърихи халқи тоҷик. Мураттибон: Ҳотамов Н.Б.,Саъдиев Ш.С. Нашри дуюм. - Душанбе,2010
  • Тоҷикистон:саҳифаҳои таърихи кишвари куҳан. Мураттиб: Саъдиев Ш.С.- Душанбе,2012, соли 25-26
  • Ҳотамов Н.Б., Довуди Д., Муллоҷонов С., Исоматов М. Таърихи халқи тоҷик (Китоби дарсӣ). – Душанбе,2011.