Давлатҳои бостонии мардуми тоҷик

Феҳристи Давлатҳои бостонии мардуми тоҷик

НОМИ ДАВЛАТҲО/ Пойтахт СУЛОЛАҲО / ШОҲОН ДАВРАИ МАВҶУДИЯТИ ДАВЛАТДОРӢ МАВҚЕИ ҶУҒРОФӢ (МАРЗҲО)
Бохтар, шаҳри Бактра, Бахди (Балх) Асрҳои IX – VI то милод Тоҷикистони марказӣ ва ҷанубӣ, Ўзбекистони ҷанубу ғарбӣ, Афғонистони шимолӣ
Суғд, шаҳри Мароқанд (Самарқанд); Асрҳои IX – VI то милод Водиҳои Зарафшон ва Қашқадарё
Хоразм, шаҳри Киат Асрҳои IX – VI то милод Ўзбекистони шимолӣ, резишгоҳи Амударё, Қирғизистони ҷанубу ғарбӣ
Фарғона (Даван), шаҳри Асхикат Шоҳ Мугия Асрҳои II – I то мелод Фарғона
Кирпанд Асрҳои II – I то мелод Чин (Хитой) – и шимолу ғарбӣ
Шоҳаншоҳии Ҳахоманишиҳо, шаҳри Персеполис Куруши Кабир – Куруши II (с. 559 – 530 то мелод), Камбизи II (с. 530 – 522 то м.), Дорои I (с. 522 – 486 то м.), Дорои II (c. 423 – 404 то м.) ва диг. Солҳои 550 – 330 то мелод Осиёи Хурд ва Осиёи Марказӣ, Эрон, Афғонистони шимолӣ, Ҳиндустони шимолу ғарбӣ
Шоҳаншоҳии Ашконӣ (Порт), шаҳри Нисса Шоҳаншоҳии сулолаи Ашкониён Аршак (с. 256 то м.) ва диг. Миёнаи асрҳои III – II то мелод – то с. 224 мелод Эрони ғарбӣ, Мидия, ғарбиОсиёи Марказӣ, Афғонистон ва Ҳиндустони шимолӣ
Юнону Бохтар, шаҳри Бактра, Бохтар (Балх) Диодот, (с. 256 то м) ва диг. Солҳои 256 – 120 то мелод Осиёи Марказӣ, Афғонистон ва Ҳиндустони шимолу ғарбӣ
Шоҳаншохии Кушониён, шаҳри Пурушапура (Пешовар) Куджула Кадфиз I Вима Кадфизи II Канишка ва диг. Асрҳои I – IV мелод Осиёи Марказӣ, Афғонистон ва Ҳиндустон, шимолу ғарбии Чин
Давлати Сосониён, шаҳри Ктесифон, Шуш Ардашери Бобакон (с. 224 - 242), Шопури I (с. 242 - 272), Шопури II (с. 309 - 379), Баҳроми Гур (с. 421 – 439), Хусрави I Анушервон (с. 531 – 579), Хусрави Парвиз I (с. 591 – 628) ва диг. Солҳои 224 – 651 Эрон, ғарбиОсиёи Марказӣ, Афағонистон, Кавкази ҷанубӣ
Давлати Ҳайтолиён Готифар, Хушнавоз, Ахшунвар ва диг. Аз солҳои 80 – 90 асрҳои IV то VI Осиёи Марказӣ, Туркистони шарқӣ, Афғонистон ва Ҳиндустон
Ҳукумронии Хилофати Араб дар Хуросону Мовароуннаҳр, шаҳри Димишқ, Бағдод, Нишопур сулолаи Уммавиён (с. 661 - 750) ва Аббосиён (с. 750 - 1258) солҳои 715 - 892 Осиёи Марказӣ, Эрон, Афғонистон

Боз нигаред

вироиш

Адабиёт

вироиш
  • Муҳимтарин саҳифаҳои таърихи халқи тоҷик. Мураттибон: Ҳотамов Н.Б.,Саъдиев Ш.С. Нашри дуюм. - Душанбе,2010
  • Тоҷикистон:саҳифаҳои таърихи кишвари куҳан. Мураттиб: Саъдиев Ш.С.- Душанбе,2012, с. 27-28
  • Ҳотамов Н.Б., Довуди Д., Муллоҷонов С., Исоматов М. Таърихи халқи тоҷик (Китоби дарсӣ). – Душанбе,2011.