Сифат ҳиссаи нутқест, ки аломат ва чигунагии ашёро мефаҳмонад. Аломатҳои хоси он одатан дар дохили ибора равшан зоҳир мегардад.Сифат дорои хусусиятҳои зерин мебошад:

1)сифат аломат,хусусият,ва нисбати чизе ё шахсеро ба чизе ё шахсе мефаҳмонад:шаҳри 'зебо', роҳи ноҳамвор, корҳои саҳроӣ;
2)Дараҷаҳои сифат одӣ,оли ва қиёси мешавад: бинои калонтар, дарёи дарозтарин, суп-сурх;
3)Суффиксҳои махсуси калимасоз: -ӣ, -манд, -нок, -она, -гун, -ин, но-, ба-,бе-: ранги ҷигарӣ, марди хирадманд, чизи фоиданок, корҳои оқилона, рӯйи гандумгун, камзӯли чармин, бачаи боақл, ҷомаи базеб, гули бебӯй, ҷойҳои ношинос;
4)сифат дар ҷумла ба вазифаи муайянкунанда ва хабар меояд.

Аз ҷиҳати маъно ва аломатҳои сарфӣ (морфологӣ) сифат ба ду гурӯҳи калон ҷудо мешавад: сифати аслӣ ва сифати нисбӣ.

Нигаред низВироиш

Ҳиссаи нутқ

АдабиётВироиш

  • Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик.- Душанбе:Дониш,1985.-с.132