Мусиқишиносӣ («музыковедние») — илми мусиқӣ, яке аз соҳаҳои санъатшиносӣ аст.

  • Мусиқишиносӣ — дар маҷмӯъ назарияи мусиқӣ, таърихи мусиқӣ, этнографияи мусиқӣ, созшиносӣ, танқиди мусиқӣ, эстетикаи мусиқӣ, омӯзиши хату саводи нота, қоидаҳои мусиқӣ, садоҳо, фосилаҳо, аккордҳо (бисёровозаҳо, лаҳнҳо, зарбу усул, андозаҳо), суръат, баландӣ, қувва ва таркиби оҳангро дар бар мегирад. Таҳқиқу омӯзиши оҳанг, гармония, полифония, усулу андоза, таҳияи созӣ, таҳлили асарҳои мусиқӣ ва шаклҳои мусиқӣ чун чузъи мусиқишиносӣ ба соҳаи назарияи мусиқӣ мансубанд.
  • Мусиқидонӣ (русӣ, «музыкознание») — фаннест оид ба мусиқӣ, ки қисми муҳими онро назарияи мусиқӣ (гармония, полифония, таҳлили асари мусиқӣ ва ғайра), таърихи мусиқӣ, фолклоршиносӣ ва ғ.-ро дар бар мегирад.[1]
  1. Обидпур Ҷ. Луғатномаи тафсирии мусиқӣ / зери назари Б.Қобилова. — Душанбе: Аржанг, 2019. — С. 242. — 480 с. ISBN 978-999-47-43-90-2(тоҷ.)