Экология (аз юнонӣ: οικος — хона, и λόγος — илм) Дар замони хозира худи калимаи экология маънои хеле васеъ дорад, нисбат ба дахсолаи аввали тараккиёти ин илм. Дар баъзе мавридхо дар зери масъалаи экология , масъалаи муҳофизати мухити зистро мефахмонад (боз Энвайронментализм). Бисёр вакт омехташавии ин андешаҳо дар он аст, ки офатҳои зарарасони одам ба мухити зист алокамандии зич дорад, вале дар хорича, масалан, бисёри вакт фахмиши калимаи ecological (колимаи англисӣ буда ба ин илм алокаманд аст) ва environmental (калимаи англисӣ буда, ба мухити зист алокаманди дорад).

The Earth seen from Apollo 17.jpg

Экология – илм дар бораи муносибати байни организмҳои зинда ва мухити зисти онхо мебошад. Экология ҳамчун илм ба фахмиши функсиякунонии экосистемаҳо, муносибати байни организмҳои зинда ва мухити зисти онҳо, шартҳои тараккиёт ва баробарии хамин гуна системахо равона карда шудааст. Муносибати байни одам ва табиат ҳамчунин ашёи омузиши экология шуда метавонад.

Экология – ин дарк кардани иктисодиёти табиат, тадкикоти яквактаи хамаи муносибатҳои зинда бо органики ва гайри органики компонентҳои мухит. Хулоса ин аст, ки экология илмест, ки муносибатҳои душвори табиат, ки аз тарафи олим Дарвин дида баромаба шуда аст, мубориза барои хастиро меомузад.Бахше аз силсилаи мақолаҳо дар бораи
microscopic view of E. Coli a Thompson's Gazelle in profile facing right
a Goliath beetle facing up with white stripes on carapace A tree fern unrolling a new frond

Crystal nautilus.pngПортали Биология